Việt

Tư vấn cho nạn nhân của tấn công bạo lực và phân biệt chủng tộc

Chúng tôi tư vấn và hỗ trợ

 • Nạn nhân của tấn công bạo lực và phân biệt chủng tộc

 • Người thân và bạn bè của các nạn nhân cũng như nhân chứng của một cuộc tấn công

Nhân viên của chúng tôi

 • giới thiệu về việc lựa chọn pháp luật, chẳng hạn như việc kiện tụng, trợ án, bảo vệ nạn nhân

 • theo giúp nạn nhân theo yêu cầu đến sở công an cảnh sát, luật sư, các công sở và bác sĩ

 • hỗ trợ trong việc chuẩn bị cho quá trình kiện tụng và đi kèm với nạn nhân đến tòa án

 • tư vấn về tài chính và việc bồi thường và trợ giúp trong việc đệ đơn (đệ đơn đòi bồi thường, hỗ trợ cho việc thay đổi nơi ở, chi phí cho luật sư)

 • hỗ trợ cho việc tư vấn tâm lý, cảm xúc (tư vấn tâm lý-xã hội) cho những nạn nhân và môi giới người trị liệu tâm lý theo yêu cầu.

 • giúp cải thiện hoàn cảnh cuộc sống nhằm khôi phục lại sự an toàn cho nạn nhân ví dụ như giúp đỡ trong việc thay đổi nơi cư trú, và trong các vấn đề về luật cư trú v.v.

 • hỗ trợ theo yêu cầu thông qua phương tiện công khai, nhằm mục đích cho xã hội biết về vấn đề trong những cuộc tấn công có tính bạo lực phát xít

Công việc của chúng tôi là...

 • Đảng phái- chúng tôi đứng về phía những người bị hại và hỗ trợ quan điểm và lợi ích của họ.

 • Phụ thuộc vào khách hàng - Việc tư vấn của chúng tôi hướng theo mong muốn và nhu cầu của những người bị hại và không gắn liền với việc kiện tụng.

 • Tìm gặp-Chúng tôi tư vấn di động-Các cuộc nói chuyện có thể được thực hiện ngay tại nơi của những người bị hại.

 • Tin tưởng-Chúng tôi cam kết việc bảo mật các tin tức trong quá trình tư vấn. Theo yều cầu chúng tôi cũng tư vấn nặc danh.

 • Nhiều ngôn ngữ- Trong khó khăn về ngôn ngữ chúng tôi sẽ tìm người phiên dịch trợ giúp.

 • Miễn phí.

Cơ quan của chúng tôi tư liệu về

 • Các cuộc tấn công có tính bạo lực và phân biệt chủng tộc. Khi các ngài hay tin về một chộc tấn công, hãy báo cho chúng tôi biết.

Tư vấn nạn nhân là một dự án của RĂ Sachsen e.V.