Polski

Doradztwo ofiarom dotkniętym przemocą o podłożu skrajnie prawicowym oraz przemocą na tle rasowym

Doradzamy i wspieramy

 • osoby dotknięte przemocą o podłożu skrajnie prawicowym oraz przemocą na tle rasowym krewnych i przyjaciół

 • osób dotkniętych przemocą, jak również świadków ataku

Pracownicy doradztwa ofiarom przemocy

 • udzielają informacji na temat możliwości działań prawnych, tj. doniesienie, oskarżenie posiłko-we, ochrona ofiar

 • towarzyszą pokrzywdzonym na ich życzenie na policji, u adwokatów, w urzędach i u lekarzy

 • wspierają podczas przygotowań do procesu i towarzyszą dotkniętym przemocą podczas rozpraw sądowych

 • udzielają wskazówek dotyczących finansowania i odszkodowania oraz pomagają przy wnios-kach (wnioski o odszkodowanie, pomoc przy przeprowadzce, koszty adwokata)

 • wspierają przy emocjonalnym przetwarzaniu doświadczeń (doradztwo psychosocjalne) i na życzenie pośredniczą w znalezieniu terapeuty

 • wspierają w działaniach polepszających sytuację życiową, by (ponownie) zapewnić bezpiec-zeństwo dotkniętym przemocą, np. pomoc przy zmianie miejsca zamieszkania, przy problemach związanych z prawem pobytu itp

 • na życzenie wspierają promocję działań, które czynią problem ataków o podłożu skrajnie prawi-cowym zauważalnym przez społeczeństwo.

Nasze doradztwo jest

 • Stronnicze – Jesteśmy po stronie poszkodowanego i wspieramy jego punkt widzenia i interesy.

 • Zorientowane na klienta – Nasze doradztwo jest zorientowane na życzenia i potrzeby poszkodo-wanego i nie wiąże się jedynie ze złożeniem doniesienia.

 • Mobilne – Doradzamy mobilnie – rozmowy mogą odbywać się w miejscu przebywania osoby poszkodowanej.

 • Poufne - Gwarantujemy całkowitą poufność informacji będących treścią konsultacji. Na życzenie doradzamy też anonimowo.

 • Wielojęzyczne – W przypadku trudności w porozumiewaniu się organizujemy pomoc tłumacza.

 • Bezpłatne

 • Nasza instytucja dokumentuje ataki o podłożu skrajnie prawicowym oraz na tle rasowym.

Proszę nas poinformować, gdy dowie dzą się Państwo o takim ataku.

Doradztwo ofiarom jest projektem RAA Sachsen e.V.

KONTAKTY:

Support Chemnitz und Plauen

Henriettenstraße 5, 09112 Chemnitz
Außenstelle Plauen: Äußere Reichenbacher Straße 3, 08529 Plauen
Tel: (0371) 4 81 94 51
Fax: (0371) 4 81 94 52
Mobil: (0172) 9 74 36 74
E-Mail: opferberatung.chemnitz@raa-sachsen.de
PGP Key Download

Supports the following region: Stadt Chemnitz, Vogtlandkreis, Erzgebirgskreis, Landkreis Zwickau, Mittelsachsen

Support Leipzig

Kochstraße 14, 04275 Leipzig
Tel: (0341) 2 25 49 57
Fax: (0341) 2 25 49 56
Mobil: (0178) 5 16 29 37
E-Mail: opferberatung.leipzig@raa-sachsen.de
PGP Key Download

Supports the following region: Stadt Leipzig, Landkreis Leipzig, Nordsachsen

Support Dresden

Bautzner Straße 45, 01099 Dresden
Tel: (0351) 88 9 41 74
Fax: (0351) 8 89 41 93
Mobil: 0172 9 74 12 68
E-Mail: opferberatung.dresden@raa-sachsen.de
PGP Key Download

Consultation hours: Tuesday, Wednesday, Thursday, 10:00 - 16:00 o´clock

Supports the following region: Stadt Dresden, Landkreise Sächsische Schweiz/Osterzgebirge, Meißen

Support Görlitz

Augustastraße 35, 02826 Görlitz
Tel: 03581 6845696
Mobil: 0174 3305678
E-Mail: opferberatung.goerlitz@raa-sachsen.de PGP Key herunterladen

PGP Key Download

Supports the following region: Landkreise Görlitz und Bautzen

Support Onlineberatung

Via Messenger-App or E-Mail you can contact us fast and easy online.

 • From everywhere in Saxony

 • short-term counseling within the next two counseling days

 • secure, anonymous, at no charge

Please visit our website to get access to the SupportCompass-app and more information about our online counseling service.

Tel: (0351)85075234
Mobil: (0174) 3275678
E-Mail: onlineberatung@raa-sachsen.de
PGP Key Download

Supports the following region: Saxony