česky

Poradna pro oběti pravicově extremisticky a rasisticky motivovaného násilí

 Radíme a pomáháme

 • obětem pravicově extremisticky a rasisticky motivovaného násilí
 • příbuzným a přátelům poškozených a svědkům útoků

 Zaměstnanci poradny

 • informují o právním záležitostech jako trestní oznámení, vedlejší žaloba a ochrana poškozených
 • poskytují doprovod na policii, k právním zástupcům, na úřady, k lékařům atd.
 • Podporují při přípravě na proces a doprovázejí poškozené k soudu
 • upozorňují na možnosti finanční podpory a odškodnění a pomáhají s žádostmi
 • podporují při emocionálním vypořádáním se s útokem (psychosociální poradenství) na požádání zprostředkují terapeuta
 • podporují při zlepšení životní situace s cílem obnovení pocitu bezpečnosti u poškozeného, např. Pomoc při stěhování
 • pomáhají na žádost formou práce s veřejností s cílem upozornit na problém pravicově extremisticky motivovaných útoků

Naše poradenství je ...

 • stranické – jsme na straně poškozených a podporujeme jejich perspektivu a zájmy
 • klientsky orientované – naše poradenství se řídí podle přání a potřeb poškozených a není vázané na podání trestního oznámení
 • mobilní – setkání s poškozenými se může konat na jejich přání v jejich prostředí
 • důvěrné – garantujeme důvěrné zacházení s obsahem poradenství, na přání nabízíme poradenství anonymně
 • vícejazyčné – na přání zajistíme překladatele
 • bezplatné

Naše poradna dokumentuje…

pravicově extremisticky motivované a rasistické útoky. Dejte nám vědět, když se o takovém útoku dozvíte.

 

Poradenství pro oběti je projektem organizace RAA Sachsen e.V.

www.raa-sachsen.de

www.facebook.com/raa.sachsen